31 ứng viên đầu tiên được cấp học bổng của ĐHQGHN dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh xuất sắc

Ngày 9/3/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 565/QĐ-ĐHQGHN phê duyệt danh sách ứng viên được cấp học bổng lần đầu của ĐHQGHN dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc.

Theo đó, có 11 nghiên cứu sinh và 20 thực tập sinh được cấp học bổng lần này. Mỗi suất học bổng trị giá 100 triệu đồng/nghiên cứu sinh và 120 triệu đồng/thực tập sinh, các ứng viên được nhận trước 50% giá trị học bổng. Đây là nguồn hỗ trợ có ý nghĩa và tác động to lớn tạo nên những đột phá trong nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN.

31 ứng viên đầu tiên được cấp học bổng của ĐHQGHN dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh xuất sắc

Trước đó, ngày 19/11/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho các nghiên cứu sinh và các thực tập sinh sau tiến sỹ ở ĐHQGHN. Thông qua quyết định này, ĐHQGHN sẽ thu hút được nhiều nghiên cứu sinh và tiến sĩ giỏi đến học tập, nghiên cứu. Từ đó, vị thế và tiềm lực khoa học của ĐHQGHN sẽ được gia tăng, đồng thời, ảnh hưởng và xếp hạng của ĐHQGHN trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế cũng sẽ được giữ vững và tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học công lập đầu tiên trong cả nước tiên phong thiết lập và cấp học bổng cho thực tập sinh sau tiến sĩ.

Danh sách ứng viên được cấp học bổng dành cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc

TT

Họ và tên

Đơn vị đào tạo

Chuyên ngành

Quyết định công nhận NCS

Mức kinh phí (đồng)

1

Nguyễn Đình Khoa

Trường Đại học Công nghệ

Cơ kỹ thuật

25/QĐ-CTSV

ngày 14/01/2022

 

50,000,000

2

Nguyễn Tuấn Anh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khoa học môi trường

3613/QĐ-ĐHKHTN ngày 30/11/2020

 

50,000,000

3

Trần Thị Hà

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Vật lý chất rắn

2741/QĐ-ĐHKHTN ngày 11/09/2020

 

50,000,000

4

Đặng Thị Hải Linh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khoa học môi trường

3358/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/10/2019

 

50,000,000

5

Phạm Thế An

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Vật lý nhiệt

3358/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/10/2019

 

50,000,000

6

Nguyễn Đăng Cơ

Trường Đại học Công nghệ

Vật liệu và linh kiện nano

1200/QĐ-CTSV ngày 29/12/2020

 

50,000,000

7

Lê Minh Thùy

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hóa hữu cơ

3613/QĐ-ĐHKHTN ngày 30/11/2020

 

50,000,000

8

Nguyễn Thu Hằng

Trường Đại học Công nghệ

Kỹ thuật điện tử

25/QĐ-CTSV ngày 14/01/2022

 

50,000,000

9

Nguyễn Thu Trang

Trường Đại học Công nghệ

Kỹ thuật phần mềm

1200/QĐ-CTSV ngày 29/12/2020

 

50,000,000

10

Vũ Ngọc Linh

Trường Đại học Công nghệ

Vật liệu và linh kiện  nano

1200/QĐ-CTSV ngày 29/12/2020

 

50,000,000

11

Trịnh Hoàng Dũng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

3613/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/11/2020

50,000,000

Tổng kinh phí 550,000,000

 

Danh sách ứng viên được cấp học bổng dành cho thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc

TT

Họ và tên

Đơn vị đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Thời gian đăng ký

thực tập sinh

Mức kinh phí (đồng)

1

Hoàng Quốc Anh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hóa môi trường

24 tháng

60,000,000

2

Mai Thị Nga

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khoa học môi trường

24 tháng

60,000,000

3

Phạm Hồng Công

Trường Đại học Công nghệ

Cơ kỹ thuật

24 tháng

60,000,000

4

Lê Văn Giang

Viện Tài nguyên và Môi trường

Môi trường và phát  triển bền vững

12 tháng

60,000,000

5

Trịnh Cao Sơn

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học vi  sinh vật

24 tháng

60,000,000

6

Vũ Duy Tùng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hóa học dầu mỏ

12 tháng

60,000,000

7

Đỗ Quang Lộc

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Vật lý vô tuyến và điện tử

24 tháng

60,000,000

8

Lê Đình Anh

Trường Đại học Công nghệ

Cơ học chất lỏng

12 tháng

60,000,000

9

Ngô Hồng Ánh Thu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hóa môi trường

24 tháng

60,000,000

10

Lương Thị Hồng Lan

Viện Công nghệ thông tin

Quản lý hệ thống thông tin

12 tháng

60,000,000

11

Phạm Thị Thúy Vân

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

Nghiên cứu vi sinh vật

12 tháng

60,000,000

12

Lê Thị Huyền

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hóa hữu cơ

24 tháng

60,000,000

13

Lưu Mạnh Hà

Trường Đại học Công nghệ

Kỹ thuật điện tử

12 tháng

60,000,000

14

Trần Lê Hưng

Trường Đại học Công nghệ

Cơ kỹ thuật

12 tháng

60,000,000

15

Trương Thị Thùy Dung

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Cơ học vật rắn

12 tháng

60,000,000

16

Đặng Văn Long

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hóa dầu

12 tháng

60,000,000

17

Ngô Anh Tuấn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Topo đại số

12 tháng

60,000,000

18

Tạ Thị Hoài

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa kỹ thuật, địa môi  trường

24 tháng

60,000,000

19

Nguyễn Văn Tuấn

Trường Đại học Công nghệ

Vật lý

30 tháng

60,000,000

20

Nguyễn Thị Hải

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

Vi sinh vật học môi  trường

24 tháng

60,000,000

Tổng kinh phí 1,200,000,000

Theo VNU.

  • Website cựu sinh viên