Thông báo về việc đăng ký xét học bổng cho các ngành khoa học cơ bản của Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ năm học 2022-2023, ĐHQGHN triển khai chương trình học bổng cho các ngành khoa học cơ bản nhằm thu hút học sinh giỏi, xuất sắc vào chương trình ươm tạo nhà khoa học của ĐHQGHN.

Thông báo về việc đăng ký xét học bổng cho các ngành khoa học cơ bản của Đại học Quốc gia Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 2278/QĐ-ĐHQGHN, ngày 07/7/2022 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Chương trình học bổng cho các ngành khoa học cơ bản của ĐHQGHN. Từ năm học 2022-2023, ĐHQGHN triển khai chương trình học bổng cho các ngành khoa học cơ bản nhằm thu hút học sinh giỏi, xuất sắc vào chương trình ươm tạo nhà khoa học của ĐHQGHN. Thông tin cụ thể như sau:

1. Các ngành xét học bổng:

- Khoa học tự nhiên gồm 9 ngành: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý tự nhiên, Địa chất học, Tài nguyên và môi trường nước, Hải dương học, Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

- Khoa học xã hội gồm 9 ngành: Văn học, Lịch sử, Triết học, Tôn giáo học, Chính trị học, Nhân học, Việt Nam học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm.

2. Mức học bổng:

- Gồm miễn học phí và bố trí chỗ ở trong ký túc xá cho cả khóa học (4 năm học), hỗ trợ sinh hoạt phí tối thiểu 2 triệu đồng/tháng trong năm thứ nhất và các năm tiếp theo nếu duy trì được học lực loại giỏi trở lên.

- Bên cạnh đó, sinh viên được ưu tiên xét và nhận học bổng khác có mức hỗ trợ cao hơn nếu đáp ứng yêu cầu, được nhận tham gia chương trình ươm tạo nhà khoa học của ĐHQGHN, được phân công nhà khoa học đỡ đầu, được tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế trong suốt quá trình học.

3. Quy định về học bổng hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các ngành khoa học cơ bản

4. Đăng ký học bổng: 

Đăng ký học bổng tại đây.

Thông tin liên hệ: Ms.Trần Kim Loan (ĐT: 0936.438.955; Email: loantk@vnu.edu.vn) hoặc Mr. Lê Xuân Cường (ĐT: 0975.809.614; Email: cuonglx@vnu.edu.vn)

Địa chỉ: Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực ĐHQGHN, Tầng 2, Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội.

Theo VNU.

  • Website cựu sinh viên