Thông tin dự án ĐTXD Trường ĐHKHTN tại Hòa Lạc

- Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Khoa học Tự nhiên tại Hòa Lạc. 

- Các quy định và văn bản mới.  
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng một số công trình thuộc ZONE4
- Dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
- Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý.

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên