Phó Giáo sư

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Tạ Công Sơn 2022 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Vũ Thị Thu 2022 Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thư 2022 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Trương Thanh Tú 2022 Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên