Sinh viên hệ đại học chính quy được nhà trường xác nhận và về địa phương vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương theo Quyết định sô 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng đối với học sinh sinh viên. Đầu mỗi học kì, sinh viên điền đầy đủ các thông tin vào mẫu xác nhận và xin ký xác nhận tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên rồi nộp về địa phương xin vay vốn.

Ngoài ra, sinh viên của nhà trường còn được Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho vay vốn không lãi suất để thanh toán học phí theo từng năm học (chi tiết xem tại địa chỉ http://vnu.edu.vn/home/?C2175).

Danh sách sinh viên được ngân hàng UOB xác nhận cho vay vốn không lãi suất để thanh toán học phí học kỳ 1 năm học 2013-2014.

 

  • Website cựu sinh viên