Liên kết

- Viện toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam
http://math.ac.vn/
- Viện nghiên cứu cao cấp về Toán
http://viasm.edu.vn/
- Viện cơ học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam
http://www.vast.ac.vn/gioi-thieu-chung/co-cau-to-chuc/cac-vien-nghien-cuu/231-vien-co-hoc
- Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
http://www.ioit.ac.vn/
- Trường Đại học UW (Hoa Kỳ)
https://www.washington.edu/

  • Website cựu sinh viên