Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành lập hai Phòng mới thuộc khối Hiệu bộ

Ngày 08/6/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã ký một số quyết định về việc thành lập hai Phòng mới thuộc khối Hiệu bộ và điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý có liên quan.

Cụ thể: Theo quyết định số 1536/QĐ-ĐHKHTN, thành lập Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trên cơ sở sáp nhập bộ phận Hành chính của phòng Hành chính – Đối ngoại và phòng Tổ chức cán bộ. Theo quyết định số 1542/QĐ-ĐHKHTN, thành lập Phòng Hợp tác và Phát triển thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trên cơ sở bộ phận Đối ngoại của Phòng Hành chính – Đối ngoại.

Đồng thời, một số cán bộ được điều động và bổ nhiệm theo các quyết định được ký trong ngày 08/6/2021 như sau: ông Trần Mạnh Cường, Tiến sĩ, Giảng viên chính, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính; ông Trương Thanh Tú, Tiến sĩ, giảng viên, Phó Trưởng phòng Đào tạo giữ chức vụ Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển; bà Nguyễn Thị Hồng Doan, Tiến sĩ, Chuyên viên chính, nguyên Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính; ông Lê Hữu Tuyến, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, nguyên Phó Trưởng phòng Hành chính – Đối ngoại giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính.

Trước đó, tính từ ngày 01/4/2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có một số cán bộ được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại như sau:

Thời gian Họ và tên Chức vụ được bổ nhiệm

01/6/2021

PGS.TS.Nguyễn Hoàng Nam Giám đốc Trung tâm Nano và Năng lượng
01/6/2021 PGS.TS.Dương Hồng Anh Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững
01/6/2021 TS.Phạm Tiến Đức Phó Trưởng phòng Đào tạo
05/5/2021 TS.Phạm Văn Quốc Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên KHTN *
14/4/2021 TS.Trần Thiện Cường Phó Trưởng khoa Môi trường
07/4/2021 PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh Giám đốc Trung tâm CNTT&TT *
06/4/2021 TS. Phạm Văn Thành Phó Trưởng khoa Vật lý

Ghi chú: * Bổ nhiệm lại.

  • Website cựu sinh viên