Trường ĐHKHTN tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường

Ngày 25/5/2023, Trường ĐHKHTN– ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2023-2028.

Việc tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường được căn cứ theo Luật số 34/2018/QH-14 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày 01/07/2019), Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, công văn số 3114/ĐHQGHN-TCCB ngày 07/10/2022 của ĐHQGHN về việc phê duyệt chủ trương thành lập Hội đồng trường và cử đại diện tham gia Hội đồng trường ĐHKHTN.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Vương, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ, ĐHQGHN, Ban giám hiệu Trường ĐHKHTN, các thầy cô thuộc Đảng uỷ, Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường, Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn, Trung tâm, Phòng thí nghiệm thuộc Khoa và tương đương, giảng viên chính, nghiên cứu viên chính, chuyên viên chính, giáo viên THPT hạng II, viên chức, người lao động có trình độ từ Tiến sĩ trở lên (Số lượng đại biểu được triệu tập là 429 đồng chí, chiếm 63,5 tổng số cán bộ viên chức, người lao động toàn trường).

Trường ĐHKHTN tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường

Mở đầu hội nghị, thay mặt Ban tổ chức, TS. Trần Mạnh Cường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính, Trường ĐHKHTN đã giới thiệu với Hội nghị nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký. 100% đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký theo danh sách dự kiến.

Trường ĐHKHTN tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường

GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trường ĐHKHTN tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường

GS.TS. Lê Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN trình bày Đề án thành lập Hội đồng Trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về Đề án thành lập Hội đồng trường đã được Đảng uỷ thông qua (gồm số lượng, thành phần, cơ cấu, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng), báo cáo kết quả thực hiện các bước trước và trong quy trình thành lập Hội đồng trường, thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được Đảng uỷ giới thiệu tham gia Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2023-2028.

Trường ĐHKHTN tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường

GS.TS. Nguyễn Quang Báu phát biểu

Tại phần thảo luận, GS.TS. Nguyễn Quang Báu, khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN bày tỏ: “Tôi rất vui mừng khi được tham gia hội nghị bầu ra những người chăm lo cho trường. Danh sách các thành viên đã được các cấp từ ĐHQGHN đến Đảng uỷ, Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính chọn lọc theo quy chuẩn. Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ các đồng chí. Điều tôi mong muốn là Hội đồng trường trong quá trình làm việc sẽ đảm bảo quyền lợi của tất cả mọi người, tất cả các đơn vị”.

Trường ĐHKHTN tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường

 

Trường ĐHKHTN tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường

Sau phần thảo luận, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng Trường.

Theo Đề án thành lập Hội đồng Trường ĐHKHTN đã được thông qua, Hội đồng Trường ĐHKHTN có 23 thành viên gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 uỷ viên thư ký và 20 thành viên. Trong đó, thành viên trong Trường ĐHKHTN là 16 người (gồm 03 thành viên đương nhiên và 13 thành viên được bầu), thành viên ngoài Trường ĐHKHTN là 07 người (gồm 01 đại diện cơ quan quản lý cấp trên và 06 thành viên được bầu là đại diện cộng đồng xã hội).

Điều 55 Luật Giáo dục năm 2019 quy định: “Hội đồng trường của trường công lập là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện sở hữu của nhà trường, các bên có lợi ích liên quan”; “Hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học”.

Như vậy, Hội đồng Trường sẽ chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động và huy động nguồn lực cho Trường, ngoài ra Hội đồng trường còn thực hiện giám sát các hoạt động của Trường, gắn Trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường theo quy định của pháp luật.

 

  • Website cựu sinh viên