Sự kiện sắp tới
Ngày
giờ
:
phút
:
giây

Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2020

Thời gian
: 07:00 28/06/2020
Địa điểm
: Trường Đại học Hàng hải, Hải Phòng
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:


Liên hệ

Họ và tên
:
E-Mail
:
Điện thoại
:
Địa chỉ liên hệ
:
  • Ngày hội STEM