Học sinh - Sinh viên

Các tài liệu, biểu mẫu của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

I. Dành cho học sinh THPT Chuyên

Đơn xin cấp lại thẻ học sinh          

Đơn xin mượn hồ sơ

Đơn xin tạm ngừng học

Đơn xin tiếp tục học

Đơn xin thôi học

Đơn xin chuyển trường 

II. Dành cho sinh viên 

Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

Đơn xin tạm ngừng học

Đơn xin tiếp tục học

Đơn xin chuyển trường

Đơn xin thôi học

Đơn xin rút hồ sơ

Đơn xin cấp giấy chứng nhận là sinh viên

Mẫu giấy tờ chính sách

Mẫu phiếu xác nhận vay vốn

Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Mẫu bảng điểm rèn luyện của sinh viên

Mẫu phiếu phản ánh thông tin của sinh viên tốt nghiệp

Mẫu phiếu đóng góp ý kiến của sinh viên

Mẫu lý lịch tốt nghiệp

Mẫu phiếu thanh toán dành cho sinh viên tốt nghiệp

III. Dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh

Đơn xin cấp lại thẻ học viên, nghiên cứu sinh

Đơn xin gia hạn thời gian học tập và bảo vệ luận văn, luận án

Đơn xin tạm ngừng học

Đơn xin tiếp tục học

Đơn xin chuyển cơ sở đào tạo

Đơn xin thôi học

Đơn xin rút hồ sơ

Đơn xin cấp giấy chứng nhận là học viên cao học, nghiên cứu sinh

IV. Tài liệu dùng chung

Hướng dẫn, hỗ trợ đăng nhập cổng thông tin đào tạo VNU

  • Website cựu sinh viên