- Tháng 4,5 thanh tra quản lý hồ sơ : trường THPT Chuyên KHTN, phòng Chính trị và Công tác sinh viên, phòng Sau đại học, phòng Đào tạo....

- Tháng 6/2012 thanh tra tuyển sinh vào trường TH phổ thông Chuyên KHTN.- Tháng 7-8/2012 thanh tra tuyển sinh Đại học khối A,B....

  • Website cựu sinh viên