Ban giám đốc

Ban giám đốc
GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Giám đốc
TS. Nguyễn Tài Tuệ - Phó giám đốc
Cán bộ 
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà
PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà
TS. Trần Đăng Quy
TS. Nguyễn Thùy Dương
TS. Lưu Việt Dũng
NCS. Tạ Thị Hoài
ThS. Nguyễn Quốc Biên
Hội đồng khoa học
Hội đồng khoa học và đào tạo của phòng thí nghiệm trọng điểm (PTNTĐ) với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước có vai trò tư vấn về chiến lược phát triển, đổi mới công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công công nghệ. Danh sách thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo của PTNTĐ như sau:
1. GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch hội đồng
2. PGS.TS. Đinh Xuân Thành - Trưởng Khoa Địa chất - Phó chủ tịch hội đồng
3. TS. Lưu Việt Dũng - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Thư ký hội đồng
4. PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
5. PGS.TS. Đỗ Minh Đức - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
6. PGS.TS. Hoàng Thị Minh Thảo - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
8. PGS.TS. Vũ Văn Tích - Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc Gia, Hà Nội
9. TS. Nguyễn Thùy Dương - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
10. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
11. TS. Trần Đăng Quy - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
12. TS. Nguyễn Tài Tuệ - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
13. TS. Nguyễn Thành Nam - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
14. GS.TS. Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn
15. TS. Vũ Trường Sơn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo
16. TS. Hoàng Văn Thức - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường
17. TS. Tăng Thế Cường - Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu
18. GS.TS. Kazuhiro Takeuchi - Đại học Tokyo, Nhật Bản
19. GS.TS. Christopher Justice - Đại học Maryland, Hoa Kỳ
20. GS.TS. Katsuaki Koike - Đại học Kyoto, Nhật Bản
21. GS.TS. Hiroyasu Ohtsu - Đại học Kyoto, Nhật Bản
22. GS.TS. Masayuki Sakakibara - Đại học Ehime, Nhật Bản
23. GS.TS. Koji Omori - Đại học Ehime, Nhật Bản

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên