Nghiên cứu khoa học

Về nghiên cứu khoa học
1.Đề tài, dự án
- Chủ trì 01 đề tài cấp nhà nước từ năm 2019, 01 đề tài cấp Bộ tài nguyên môi trường từ năm 2018.
- Tham gia các đề tài, dự án cấp nhà nước và cấp ĐHQGHN với vai trò tư vấn, thành viên tham gia thực hiện.
- Tham gia thực hiện dự án "Điều tra, đánh giá hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển miền Trung, đề xuất giải pháp xử lý, kiểm soát và khắc phục" do Tổng Cục Môi trường chủ trì.
Các kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn  phục vụ công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, chủ động thích ứng và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 
Các cán bộ PTNTĐ tham gia quản lý và vận hành các hệ thống thiết bị phân tích hiện đại phục vụ nghiên cứu bao gồm: Hệ thống phân tích giá trị tỉ số đồng vị bền Nu-IRMS; Hệ phổ kế Alpha 4 kênh tích hợp phân tích mẫu với phổ
Gamma phông thấp detector Ge. Model Alpha Ensemble-4, hãng Ortec-Ametek; Hệ thống quang phổ hấp phụ nguyên tử AAS Agilent; Hệ thống phân tích thành phần cấp hạt LA-950V2, Hệ thống quang phổ phát xạ nguyên tử Horiba Ultima 2. 
PTNTĐ đang xây dựng và hoàn thiện các kỹ thuật phân tích đáp ứng các yêu cầu về phân tích và quan trắc môi trường phục vụ công tác đánh giá, quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường theo QCVN và quốc tế.
PTNTĐ có quan hệ hợp tác với các đối tác trong vào ngoài nước nhằm phát triển các hướng nghiên cứu mũi nhọn. Các đối tác quốc tế và trong nước chính gồm: ĐH Tokyo, ĐH Kyoto, ĐH Ehime, ĐH Kumamoto (Nhật Bản), ĐH Maryland (Hoa Kỳ), ĐH Leeds (Vương Quốc Anh),Tổng cục Biển và Hải Đảo, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn,…

Cán bộ PTNTĐ làm việc trên hệ thống phân tích đồng vị bền Nu – Perspective
2. Về đào tạo
PTNTĐ luôn chú trọng công tác đào tạo theo phương châm lý thuyết đi đôi với thực hành. Các cán bộ của PTNTĐ hàng năm hỗ trợ hướng dẫn các sinh viên nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp, giúp đỡ các sinh viên và học viên cao học vận hành các trang thiết bị để nghiên cứu khoa học. Một số sinh viên đã được giải nghiên cứu khoa học cấp trường Đại học Khoa học Tự nhiên và cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các học viên cao học trong quá trình học tập sẽ được tham gia vào các đề tài, dự án nghiên cứu, được hỗ trợ học bổng và kinh phí sinh hoạt, được sử dụng kết quả nghiên cứu thực hiện luận văn.
Các cán bộ của PTNTĐ cũng tham gia xây dựng các chương trình đào tạo tại khoa Địa chất và ĐHQGHN như: Chương trình Công nghệ giám sát và quan trắc môi trường, Biến đổi khí hậu và phát triển,… 
PTNTĐ tích cực phát triển hợp tác đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước để tạo cơ hội cho các sinh viên, học viên cao học nhận học bổng nước ngoài hoặc trao đổi học tập ngắn hạn.
 
GS.TS. Mai Trọng Nhuận hướng dẫn nâng cao kỹ năng xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia cho cán bộ khoa Địa chất

  • Website cựu sinh viên