Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu

Bộ môn Hóa lý tập trung nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng. Bộ môn còn tập trung nghiên cứu vật liệu các lĩnh vực như: Vật liệu nguồn – ăn mòn điện hóa,Vật liệu polime – polime composit có cấu trúc nano, tổng hợp các vật liệu định hướng tiên tiến. Ngoài ra nghiên cứu môi trường về xử lý nước cấp thải cũng là hướng nghiên cứu chính của bộ môn

1. Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng. 

 - Nghiên cứu cấu trúc và tương tác giữa phối tử và protein trong các phức Michaelis để khảo sát cơ chế hoạt hóa xúc tác enzyme trong cơ thể người và động vật, đánh giá dự báo khả năng ức chế các tác nhân gây bệnh. 

 - Nghiên cứu quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính của một số hợp chất bằng phương pháp hoá lí và tính toán lượng tử. 

 - Nghiên cứu cấu trúc, tính chất hóa lý và tác dụng xúc tác của vật liệu oxit, kim loại,… bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ. 

 - Nghiên cứu quan hệ giữa cấu trúc và tính chất nhiệt động của dung dịch. 

 - Tổng hợp và nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc điện tử và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của các hiđrazit thế. 

 - Phương pháp giảng dạy.

2. Nghiên cứu vật liệu. 

 2.1. Vật liệu nguồn – ăn mòn điện hóa. 

 - Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu điện cực ứng dụng trong công nghệ điện hóa, vật liệu tích trữ năng lượng - năng lượng thay thế, tái sinh. 

 - Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp để nâng cao khả năng bảo vệ chống ăn mòn kim loại trong các môi trường xâm thực. 

 2.2. Vật liệu polime – polime composit có cấu trúc nano. 

 - Nghiên cứu chế tạo vật liệu polime composit, polime composit có cấu trúc nano. 

 - Nghiên cứu tổng hợp và biến tính polime làm chất kết dính trong lớp phủ. 

 2.3. Các dạng vật liệu khác. 

 - Tổng hợp các vật liệu định hướng tiên tiến. 

 3. Nghiên cứu môi trường. 

 3.1. Công nghệ xử lý nước, nước thải. 

 - Công nghệ xử lý nước cấp. 

 - Công nghệ xử lý nước thải. 

 3.2. Xúc tác trong công nghệ xử lý môi trường. 

 3.3. Thu hồi và tái sử dụng chất thải. 

 3.4. Vật liệu môi trường và năng lượng.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên