DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU GIÁO CHỨC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2014 – 2018
 

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ SINH HOẠT

CHỨC VỤ ĐẢM NHẬN

ĐIỆN THOẠI

1

Trần Huy Hổ

Chi hội khoa Toán

Chủ tịch

0912768691

2

Nguyễn Đình Bảng

Chi hội khoa Hóa

Phó Chủ tịch Th. Trực

0913523350

3

Lý Thị Túc

Chi hội Hiệu bộ

Phó Chủ tịch

0912580489

4

Phan Duy Ngà

Chi hội Hiệu bộ

Ủy viên thường trực

0913540216

5

Trịnh Thúy Giang

Chủ tịch Công đoàn

Ủy viên thường trực

0913030405

6

Nguyễn Văn Lãng

Chi hội Hiệu bộ

Ủy viên – Thư ký

0913231946

7

Nguyễn Thị Phương

Chi hội khoa Hóa

Ủy viên – Thủ quỹ

0912119277

8

Nguyễn Đức Đạt

Chi hội khoa Toán

Ủy viên

0947278028

9

Đặng Lê Minh

Chi hội khoa Vật Lý

Ủy viên

0912037168

10

Lê Hùng

Chi hội khoa Hóa

Ủy viên

0904246460

11

Nguyễn Văn Đình

Chi hội khoa Sinh

Ủy viên

0989432950

12

Đào Đình Bắc

Chi hội khoa Địa Lý

Ủy viên

0912299856

13

Trịnh Hân

Chi hội khoa Địa chất

Ủy viên

043843399

14

Nguyễn Thị Nga

Chi hội khoa KTTV

Ủy viên

0912283761

15

Lê Thị Lan Anh

Chi hội khoa Môi Trường

Ủy viên

0989976768

16

Nguyễn Trọng Ngân

Chi hội Lò Đúc

Ủy viên

01678376742

17

Vũ Cát

Chi hội Mễ Trì

Ủy viên

0435532548

18

Nguyễn Văn Chí

Chi hội Kim Giang

Ủy viên

0438551834

 

Danh sách cán bộ nghỉ hưu từ năm 1995 - 2014

  • Website cựu sinh viên