Phó Giáo sư

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Nguyễn Thế Bình Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Thị Hồng Khoa Môi trường
PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Minh Ngọc Trưởng Khoa
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Tài Tuệ Phó Trưởng Khoa
Phó giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Địa chất
PGS. TS. Đỗ Quang Huy 2001 Khoa Môi trường
PGS. TS. Phạm Quốc Triệu 2002 Khoa Vật lý
PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu 2003 Khoa Hóa học
PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn 2003 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đặng Văn Bào 2004 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Trịnh Hồng Thái 2004 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Sinh học
PGS. TS. Lưu Thị Lan Hương 2005 Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Ngô Sỹ Lương 2005 Khoa Hóa học
PGS. TS. Vũ Đức Minh 2005 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Ri 2005 Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Như Thanh 2005 Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Văn Vũ 2005 Giám đốc Trung Tâm
Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Hữu Nhân 2006 Khoa Sinh học
PGS. TS. Đỗ Đức Thanh 2006 Khoa Vật lý
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên