Nhà giáo Ưu tú

ẢnhHọ và tênDanh hiệu nhà giáoNămChức danh
Chức vụ
Đơn vị
GS. TS. Đinh Văn Ưu Nhà giáo Ưu tú 2006 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
GS. TS. Nguyễn Cao Huần Nhà giáo Ưu tú 2008 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
GS. TS. Mai Trọng Nhuận Nhà giáo Ưu tú 2008 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng Nhà giáo Ưu tú 2008 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
Nguyễn Ngọc Thắng Nhà giáo Ưu tú 2008 Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Nguyễn Công Thúy Nhà giáo Ưu tú 2008 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Thế Bình Nhà giáo Ưu tú 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu Nhà giáo Ưu tú 2010 Khoa Hóa học
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư Nhà giáo Ưu tú 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Tôn Thất Hạp Nhà giáo Ưu tú 2010
Phạm Văn Hùng Nhà giáo Ưu tú 2010 Trường THPT Chuyên
PGS. TS. Đỗ Quang Huy Nhà giáo Ưu tú 2010 Khoa Môi trường
GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương Nhà giáo Ưu tú 2010 Trung tâm Nano và Năng lượng
PGS. TS. Vũ Đức Minh Nhà giáo Ưu tú 2010 Khoa Vật lý
GS. TS. Nguyễn Huy Sinh Nhà giáo Ưu tú 2010 Khoa Vật lý
Trần Thạch Văn Nhà giáo Ưu tú 2010 Trường THPT Chuyên
PGS. TS. Ngô Sỹ Lương Nhà giáo Ưu tú 2012 Khoa Hóa học
GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa Nhà giáo Ưu tú 2012 Khoa Sinh học
GS. TS. Nguyễn Văn Nội Nhà giáo Ưu tú 2012 Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh
PGS. TS. Nguyễn Văn Ri Nhà giáo Ưu tú 2012 Khoa Hóa học
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên