Phó Giáo sư

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng 2007 Trưởng Phòng
Khoa Địa chất
PGS. TS. Đỗ Minh Đức 2010 Khoa Địa chất
PGS. TS. Trần Thị Hồng 2010 Khoa Môi trường
PGS. TS. Ngô Thu Hương 2010 Khoa Vật lý
PGS. TS. Võ Thị Thương Lan 2010 Khoa Sinh học
PGS. TS. Bùi Văn Loát 2010 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Đình Minh 2010 Khoa Địa lý
PGS. TS. Võ Thanh Quỳnh 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Tạ Thị Thảo 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Văn Thiện 2010 Khoa Môi trường
PGS. TS. Trần Văn Thụy 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
PGS. TS. Đỗ Quang Trung 2010 Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Văn Tuấn 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh 2010 Phó Trưởng Khoa
Khoa Sinh học
PGS. TS. Trần Ngọc Anh 2012 Giám đốc công ty
Giám đốc Trung Tâm
Trưởng Bộ Môn
Công ty TNHH KHTN
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TT Động lực học Thủy khí Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang 2012 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà 2012 Phó Trưởng Khoa
Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Minh Hà 2012 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn 2012 Trưởng Bộ Môn
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Mạnh Khải 2012 Trưởng Khoa
Khoa Môi trường
  • Website cựu sinh viên