Phó Giáo sư

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Đỗ Thị Phúc 2020 Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Minh Phương 2020 Phó Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Đình Thắng 2020 Phó giám đốc Phòng thí nghiệm
Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
PGS. TS. Bùi Quang Thành 2020 Trưởng Khoa
Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Thường 2020 Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Mạnh Trí 2020 Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Việt Tuyên 2020 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Xuân Viết 2020 Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên