Phó Giáo sư

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Nguyễn Thế Bình Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Thị Hồng Khoa Môi trường
PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Minh Ngọc Trưởng Khoa
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Tài Tuệ Phó Trưởng Khoa
Phó giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Địa chất
PGS. TS. Phạm Quốc Triệu 2002 Khoa Vật lý
PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn 2003 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đặng Văn Bào 2004 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Trịnh Hồng Thái 2004 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Sinh học
PGS. TS. Lưu Thị Lan Hương 2005 Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Lê Như Thanh 2005 Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Văn Vũ 2005 Giám đốc Trung Tâm
Khoa Vật lý
PGS. TS. Đỗ Đức Thanh 2006 Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Quốc Bình 2007 Phó Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
Khoa Địa lý
PGS. TS. Phan Minh Giang 2007 Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hà 2007 Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh 2007 Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
PGS. TS. Nguyễn Thọ Sáo 2007 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Phạm Quang Tuấn 2007 Khoa Địa lý
  • Website cựu sinh viên