Phó Giáo sư

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Phùng Quốc Thanh 2012 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Trung Thành 2012 Trưởng Phòng
Phòng Đào tạo
Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh 2013 Phó giám đốc Phòng thí nghiệm
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
PGS. TS. Đỗ Thị Kim Anh 2013 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Thị Dung 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Thu Hà 2013 Khoa Sinh học
PGS. TS. Bùi Thị Việt Hà 2013 Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Hùng Huy 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Quang Huy 2013 Trưởng Khoa
Khoa Sinh học
PGS. TS. Đoàn Hương Mai 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Vũ Văn Mạnh 2013 Khoa Môi trường
PGS. TS. Từ Bình Minh 2013 Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Văn Quy 2013 Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Minh Trường 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh 2013 Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông
PGS. TS. Ngô Thị Tường Châu 2014 Khoa Môi trường
PGS. TS. Vũ Thanh Hằng 2014 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
  • Website cựu sinh viên