Phó Giáo sư

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2018 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
PGS. TS. Hoàng Thị Hương Huế 2018 Khoa Hóa học
PGS. TS. Mạc Đình Hùng 2018 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng 2018 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Hường 2018 Khoa Hóa học
PGS. TS. Mẫn Quang Huy 2018 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Lê Đức Minh 2018 Khoa Môi trường
PGS. TS. Đỗ Phúc Quân 2018 Phó Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
PGS. TS. Phạm Anh Sơn 2018 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Đinh Xuân Thành 2018 Trưởng Khoa
Khoa Địa chất
PGS. TS. Ninh Văn Thu 2018 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đặng Thị Thanh Thủy 2018 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết 2018 Khoa Địa chất
PGS. TS. Lê Tuấn Tú 2018 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân 2018 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Ngô Quốc Anh 2020 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đào Sỹ Đức 2020 Phó Trưởng Khoa
Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà 2020 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
PGS. TS. Phạm Thế Hải 2020 Phó Trưởng Khoa
Khoa Sinh học
PGS. TS. Hoàng Anh Lê 2020 Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
  • Website cựu sinh viên