Đội ngũ GS, PGS

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh 2002 Nguyên Trưởng Khoa
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Nguyễn Quang Báu 2002 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng 2002 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương 2002 Trung tâm Nano và Năng lượng
GS. TS. Phạm Hùng Việt 2003 Giám đốc Phòng thí nghiệm
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư 2006 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Bạch Thành Công 2007 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng 2007 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Phan Văn Tân 2011 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
GS. TS. Hà Huy Bằng 2012 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa 2013 Khoa Sinh học
GS. TS. Nguyễn Đình Thành 2013 Khoa Hóa học
GS. TS. Triệu Thị Nguyệt 2014 Khoa Hóa học
GS. TS. Phạm Chí Vĩnh 2015 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Nguyễn Văn Nội 2018 Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh
GS. TS. Lê Thanh Sơn 2020 Phó Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
Khoa Hóa học
GS. TS. Nguyễn Tiến Thảo 2020 Khoa Hóa học
GS. TS. Nguyễn Thế Bình 2022 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
GS. TS. Nguyễn Thế Toàn 2022 Trưởng Khoa
Khoa Vật lý
PGS. TS. Phạm Quốc Triệu 2002 Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên