Đội ngũ GS, PGS

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
GS. TS. Mai Trọng Nhuận Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
GS. TS. Nguyễn Quang Báu 2002 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng 2002 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương 2002 Trung tâm Nano và Năng lượng
GS. TS. Phạm Hùng Việt 2003 Giám đốc Phòng thí nghiệm
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
GS. TS. Nguyễn Cao Huần 2005 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
GS. TS. Đinh Văn Ưu 2005 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư 2006 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Bạch Thành Công 2007 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng 2008 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Nguyễn Huy Sinh 2010 Khoa Vật lý
GS. TS. Lưu Tuấn Tài 2011 Khoa Vật lý
GS. TS. Hà Huy Bằng 2012 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
GS. TS. Nguyễn Văn Nội 2012 Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh
GS. TSKH. Lưu Văn Bôi 2013 Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Hóa học
GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa 2013 Khoa Sinh học
GS. TS. Nguyễn Đình Thành 2013 Khoa Hóa học
GS. TS. Triệu Thị Nguyệt 2014 Khoa Hóa học
GS. TS. Hoàng Xuân Cơ 2015 Khoa Môi trường
GS. TS. Phạm Chí Vĩnh 2015 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
  • Website cựu sinh viên