Đội ngũ GS, PGS

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Hùng Huy 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Quang Huy 2013 Trưởng Khoa
Khoa Sinh học
PGS. TS. Đoàn Hương Mai 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Vũ Văn Mạnh 2013 Khoa Môi trường
PGS. TS. Từ Bình Minh 2013 Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Văn Quy 2013 Trưởng ban
Ban Quản lý các dự án xây dựng
PGS. TS. Nguyễn Minh Trường 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh 2013 Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông
PGS. TS. Ngô Thị Tường Châu 2014 Khoa Môi trường
PGS. TS. Vũ Thanh Hằng 2014 Phó Trưởng Khoa
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Minh 2014 Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
PGS. TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung 2014 Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Kiều Băng Tâm 2014 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Lai Thành 2014 Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Mậu Chung 2015 Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Quang Đức 2015 Phó Giám đốc Trung Tâm
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Đinh Thị Bảo Hoa 2015 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Mai 2015 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên