Đội ngũ GS, PGS

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Lê Như Thanh 2005 Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Văn Vũ 2005 Giám đốc Trung Tâm
Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi 2006 Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Hữu Nhân 2006 Khoa Sinh học
PGS. TS. Đỗ Đức Thanh 2006 Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Quốc Bình 2007 Trưởng Phòng
Trưởng Bộ Môn
Phòng Khoa học - Công nghệ
Khoa Địa lý
PGS. TS. Phan Minh Giang 2007 Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hà 2007 Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh 2007 Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
PGS. TS. Nguyễn Thọ Sáo 2007 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Phạm Quang Tuấn 2007 Trưởng Khoa
Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng 2007 Trưởng Phòng
Khoa Địa chất
PGS. TS. Đỗ Minh Đức 2010 Khoa Địa chất
PGS. TS. Trần Thị Hồng 2010 Khoa Môi trường
PGS. TS. Ngô Thu Hương 2010 Khoa Vật lý
PGS. TS. Võ Thị Thương Lan 2010 Khoa Sinh học
PGS. TS. Bùi Văn Loát 2010 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Đình Minh 2010 Khoa Địa lý
PGS. TS. Võ Thanh Quỳnh 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Tạ Thị Thảo 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên