Đội ngũ GS, PGS

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Lê Văn Thiện 2010 Khoa Môi trường
PGS. TS. Trần Văn Thụy 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
PGS. TS. Đỗ Quang Trung 2010 Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Văn Tuấn 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh 2010 Phó Trưởng Khoa
Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn 2011 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Trần Ngọc Anh 2012 Giám đốc Trung Tâm
Trưởng Bộ Môn
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang 2012 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà 2012 Phó Trưởng Khoa
Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Minh Hà 2012 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn 2012 Phó Trưởng Khoa
Phó Giám đốc Trung Tâm
Trưởng Bộ Môn
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Mạnh Khải 2012 Trưởng Khoa
Khoa Môi trường
PGS. TS. Phùng Quốc Thanh 2012 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Trung Thành 2012 Phó Trưởng Khoa
Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh 2013 Phó giám đốc Phòng thí nghiệm
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
PGS. TS. Đỗ Thị Kim Anh 2013 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Thị Dung 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Thu Hà 2013 Khoa Sinh học
PGS. TS. Bùi Thị Việt Hà 2013 Khoa Sinh học
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên