Đội ngũ GS, PGS

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
GS. TS. Bạch Thành Công 2017 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
GS. TS. Phan Văn Tân 2017 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
GS. TS. Nguyễn Xuân Cự 2018 Khoa Môi trường
GS. TS. Lê Thanh Sơn 2020 Phó Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
Khoa Hóa học
GS. TS. Nguyễn Tiến Thảo 2020 Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thế Bình Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Thị Hồng Khoa Môi trường
PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đỗ Quang Huy 2001 Khoa Môi trường
PGS. TS. Phạm Quốc Triệu 2002 Khoa Vật lý
PGS. TS. Bùi Duy Cam 2003 Giám đốc Trung Tâm
Phòng Tổ chức Cán bộ
PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu 2003 Khoa Hóa học
PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn 2003 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đặng Văn Bào 2004 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Trịnh Hồng Thái 2004 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Sinh học
PGS. TS. Lưu Thị Lan Hương 2005 Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Ngô Sỹ Lương 2005 Khoa Hóa học
PGS. TS. Vũ Đức Minh 2005 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Ri 2005 Khoa Hóa học
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên