Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Nguyễn Thị Hồng Doan Phòng Tổ chức Cán bộ
ThS. Sái Công Doanh Khoa Vật lý
GS. Đàm Trung Đồn Khoa Vật lý
TS. Bùi Văn Đông Khoa Địa chất
TS. Phạm Thanh Đồng Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh
GS. TS. Nguyễn Hữu Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Thế Duẩn Phó Trưởng Bộ Môn
Trường THPT Chuyên
CN. Việt Đức Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Anh Đức Phòng Khoa học - Công nghệ
ThS. Chu Hồng Đức Phòng Sau đại học
ThS. Bùi Minh Đức Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng
PGS. TS. Đỗ Minh Đức Khoa Địa chất
PGS. TS. Đào Sỹ Đức Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
TS. Phạm Tiến Đức Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Quang Đức Phó Giám đốc Trung Tâm
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
ThS. Nguyễn Anh Đức Khoa Sinh học
TS. Đặng Văn Đức Khoa Sinh học
PGS. TS. Trần Anh Đức Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
ThS. Đặng Đình Đức TT Động lực học Thủy khí Môi trường
TS. Mai Thanh Đức Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên