Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Trần Mạnh Cường Trưởng Khoa
Trưởng Phòng
Phòng Tổ chức Cán bộ
Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Nguyễn Thế Cường Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Đỗ Việt Cường Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Nguyễn Tiến Cường Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
GS. Ngô Duy Cường Khoa Hóa học
CN. Thế Đại Trưởng Phòng
Phòng Quản trị - Bảo vệ
TS. Trịnh Xuân Đại Khoa Hóa học
ThS. Nguyễn Thanh Đàm Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
PGS. Hồ Đàm
TS. Đỗ Văn Đăng Khoa Hóa học
TS. Phạm Tiến Đạt Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
ThS. Nguyễn Quang Đạt Trường THPT Chuyên
ThS. Nguyễn Viết Đạt Khoa Vật lý
PGS. Trịnh Đình Đạt Khoa Sinh học
TS. Phạm Thị Dậu Khoa Sinh học
PGS. Nguyễn Hướng Điền Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TS. Hồng Điệp Khoa Sinh học
TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
TS. Đình Định Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
PTTH Trương Trung Độ Phòng Quản trị - Bảo vệ
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên