Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính

       Với đội ngũ các cán bộ được đào tạo bài bản với chuyên môn sâu về sinh học tế bào và sinh học phân tử, Bộ môn đã và đang thực hiện các nghiên cứu khoa học thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ tế bào, sinh học tế bào, ung thư học và thuốc phòng chống ung thư, sinh học phân tử... Trong đó, các hướng nghiên cứu chính là:

  1. Công nghệ tế bào gốc: Tách, thu nhận và biệt hóa các tế bào gốc để ứng dụng trong nghiên cứu và điều trị bệnh. Chuyển gen qua tế bào gốc và tạo động vật chuyển gen (thực hiện trên cá, chuột, gà…)
  2. Ung thư học và thuốc phòng chống ung thư: sàng lọc các hoạt chất tự nhiên và tổng hợp có hoạt tính kháng ung thư trên các mô hình in vitro, ex vivo và in vivo; nghiên cứu vai trò của một số protein liên quan đến sự phân chia tế bào; miễn dịch chống ung thư; Ứng dụng công nghệ nano trong chẩn đoán và điều trị ung thư; xây dựng các mô hình nghiên cứu sự tăng sinh hệ mạch trong ung thư…  
  3. Sinh học phân tử ứng dụng trong y học: nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất có hoạt tính sinh học lên sự biến đổi gen của sinh vật; xác định một số đột biến gen liên quan đến bệnh di truyển; thiết kế vector chuyển gen; thiết kế thang chuẩn ADN …
  4. Đánh giá độc tính hóa chất, dược phẩm, phụ gia thực phẩm…. dựa trên mô hình độc học phát triển phôi cá ngựa vằn nhằm đánh giá những ảnh hưởng của hóa chất trong quá trình phát triển phôi.
Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên