Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính

  1. Nghiên cứu miRNA liên quan đến điều hòa hoạt động của gen ức chế khối u ở một số bệnh ung thư (phổi, đại trực tràng, vú, buồng trứng,…)

  2. Nghiên cứu và phát triển dấu chuẩn methyl hóa/khử methyl trên DNA ở một số bệnh ung thư nhằm hỗ trợ chẩn đoán, tiên lượng và điều trị đích

  3. Xây dựng các test thử nghiệm áp dụng thường qui đảm bảo tính chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu để phát hiện đột biến di truyền, các tác nhân vi sinh vật gây bệnh.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên