Đảng ủy

Các Ban của Đảng uỷ hiện nay

 1. Ban Thường vụ

 2. Uỷ ban Kiểm tra

 3. Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ

 4. Ban Chuyên môn

 5. Ban Tổ chức

 6. Ban Tuyên giáo

 7. Ban cơ sở vật chất

Các Chi bộ

 1. Chi bộ Khối phòng ban I

 2. Chi bộ Khối phòng ban II

 3. Chi bộ Khối phòng ban III

 4. Chi bộ Khoa Toán – Cơ – Tin học

 5. Chi bộ Khoa Vật lý

 6. Chi bộ Khoa Hoá học

 7. Chi bộ Khoa Sinh học

 8. Chi bộ Khoa Địa lý

 9. Chi bộ Khoa Địa chất

 10. Chi bộ Khoa Khí tượng – Thuỷ văn – Hải dương học

 11. Chi bộ Khoa Môi trường

 12. Chi bộ trường THPT Chuyên KHTN

Danh sách Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM KỲ TÊN TRƯỜNG
1 Lê Hoàng Linh 1956 - 1966 Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
2 Trịnh Thuận 1966 - 1970 Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
3 Nguyễn Anh Tuấn 1970 - 1974 Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
4 Nguyễn Đình Tứ 1974 - 1977 Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
5 Nguyễn Duy Quý 1977 - 1985 Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
6 Hồ Đức Dực 1986 - 1988 Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
7 Lê Quang Thiêm 1988 - 1990 Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
8 Võ Đức Tôn 1990 - 1992 Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
9 Phùng Hữu Phú 1992 - 1996 Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
10 Nguyễn Văn Mậu 1996 - 1998 Trường ĐHKHTN
11 Nguyễn Trọng Uyển 1998 - 2001 Trường ĐHKHTN
12 Nguyễn Văn Mậu 2001 - 2008 Trường ĐHKHTN
13 Bùi Duy Cam 2008 - 2013 Trường ĐHKHTN
14 Nguyễn Văn Nội 2014 - 2020 Trường ĐHKHTN
15 Vũ Hoàng Linh  2020 - nay  Trường ĐHKHTN

 

Giới thiệu
 • Website cựu sinh viên