Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
KS. Thị Vân Anh TT Động lực học Thủy khí Môi trường
PGS. TS. Dương Hồng Anh Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
ThS. Trần Thị Ngọc Anh Khoa Vật lý
PGS. TS. Đỗ Thị Kim Anh Khoa Vật lý
ThS. Trần Thế Anh Khoa Vật lý
ThS. Thị Ngọc Ánh Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Trường THPT Chuyên
TS. Cao Thị Vi Ba Khoa Vật lý
GS. Nguyễn Khoa Sinh học
GS. Đào Đình Bắc Khoa Địa lý
ThS. Đặng Kinh Bắc Khoa Địa lý
TS. Đào Phương Bắc Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Dương Ngọc Bách Phó Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường
PGS. Ngọc Ban Khoa Hóa học
PGS. TS. Ngạc An Bang Phó Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
Khoa Vật lý
TS. Công Bằng Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Huy Bằng Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
PGS. Nguyễn Đình Bảng Khoa Hóa học
PTTH Trịnh Đăng Bao Phòng Quản trị - Bảo vệ
PGS. TS. Đặng Văn Bào Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
  • Website cựu sinh viên