Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
GS. Nguyễn Châu Khoa Vật lý
PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu Khoa Hóa học
PGS. TS. Chu Ngọc Châu Khoa Hóa học
ThS. Nguyễn Thị Minh Châu Khoa Hóa học
PGS. TS. Ngô Thị Tường Châu Khoa Môi trường
ThS. Đỗ Thị Quỳnh Chi Trường THPT chuyên KHTN
Tạ Văn Chiến Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. Nguyễn Văn Chiển Khoa Địa chất
PGS. Phan Đức Chính Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Huy Chuẩn Phó Trưởng Khoa
Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Phan Thị Minh Chung Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
PGS. TS. Nguyễn Mậu Chung Khoa Vật lý
GS. TS. Hoàng Xuân Khoa Môi trường
PGS. Trần Hồng Côn Khoa Hóa học
Phạm Ngọc Thành Công Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. Nguyễn Hữu Công Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Bạch Thành Công Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
GS. TS. Nguyễn Xuân Cự Khoa Môi trường
TS. Nguyễn Thị Thu Cúc Khoa Địa chất
GS. Trọng Cúc Khoa Môi trường
  • Website cựu sinh viên